Termin na odstąpienie i na odesłanie towaru kupionego w Internecie

data dodania: 15.12.2018 | czytany: 3 837 razy
Termin na odstąpienie i na odesłanie towaru kupionego w Internecie
Powszechna jest już świadomość, iż możemy – co do zasady – zwrócić towar zakupiony przez Internet bez podawania przyczyn. Dość szybko przyjął się również termin na zwrot czyli 14 dni. Choć w potocznym języku sformułowanie „zwrot towaru” jest tożsame z „wycofaniem się z umowy”, to jednak istnieje prawna różnica między odstąpieniem od umowy, a samą czynnością odesłania towaru. Tę różnicę sprzedawcy niekiedy próbują wykorzystać i zdarza się, że wprowadzają konsumentów w błąd, co do rzeczywistego sposobu liczenia terminu na skuteczne odstąpienie.
Nierzadko sprzedawcy twierdzą, iż aby skutecznie odstąpić od umowy zawartej przez Internet (czy ogólnie na odległość), konieczne jest wysłanie towaru w ciągu 14 dni od otrzymania go. Niektórzy idą dalej i twierdzą, że muszą oni otrzymać towar w ciągu tych 14 dni licząc od momentu, gdy konsument wszedł w jego posiadanie. Obydwa stanowiska są błędne.
 
Jedynym koniecznym i wystarczającym warunkiem odstąpienia jest wysłanie  w ciągu 14 dni od otrzymania towaru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Takie oświadczenie można wysłać w dowolnej formie, jednakże ze względów dowodowych najlepiej to zrobić drogą pocztową, tj. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Od momentu wysłania oświadczenia biegnie kolejne 14 dni na odesłanie towaru.
 
Jednakże żaden przepis ustawy nie mówi o tym, że brak odesłania towaru w tym terminie powoduje, iż odstąpienie od umowy jest nieważne.  Niedotrzymanie tego terminu wiąże się z innymi skutkami. Po pierwsze, nie można domagać się zwrotu pieniędzy, gdyż sprzedawca może wstrzymać się z ich zwrotem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej nadania. Po drugie, konsument może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za nienależyte wykonanie zobowiązania, o ile sprzedawca zdoła udowodnić, iż poniósł szkodę majątkową.
 
Niemniej jednak powtórzmy raz jeszcze, że okoliczność, iż towar nie został wysłany w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania albo że doszedł do sprzedawcy po tym terminie, nie jest podstawą do kwestionowania skuteczności odstąpienia.
 
Podstawa prawna: ustawa z 30 maja 2014 o prawach konsumenta – art. 27-28, 32, 34.
 
 
---------------------
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora. Zadanie „Infolinia Konsumencka w latach 2018-2019” jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
 
Copyright © 2020 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]